Απαραίτητα έγγραφα – Διαδικασία αγοράς όπλου

Πληροφορίες Αγοράς Όπλου

Καταρχήν, θα πρέπει να εφοδιαστείτε με την απαραίτητη Άδεια Αγοράς Κυνηγετικού Όπλου, η οποία εκδίδεται από την πλησιέστερη Αστυνομική Διεύθυνση ή Τμήμα της περιοχής σας. (ΠΡΟΣΟΧΗ : Χώρος φύλαξης του όπλου, θεωρείται ο τόπος κατοικίας τον οποίον δηλώνετε στην αίτηση).

Για την έκδοση Άδειας Αγοράς Κυνηγετικού Όπλου, θα πρέπει να προσκομίσετε στο Τμήμα τα εξής :

 • Δύο φωτογραφίες έγχρωμες μικρές.
 • Πιστοποιητικό από Ιατρό Παθολόγο ΚΑΙ Ψυχίατρο στο οποίο
  θα πιστοποιείται η ψυχική και σωματική σας ικανότητα για την
  αγορά πυροβόλου όπλου.
 • Δύο Παράβολα των 2,04 ευρώ που εκδίδεται από τον
  παρακάτω σύνδεσμο.

  https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm
 • Κάνετε είσοδο στην χορήγηση παραβόλου και βάζετε στην αναζήτηση τον κωδικό “6025”.
 • Στη συνέχεια αφού τυπώσετε το e-παράβολο το πληρώνετε στις περισσότερες τράπεζες.
 • Αίτηση που συμπληρώνεται στο αρμόδιο Τμήμα Ασφαλείας της περιοχής που διαμένετε, στο οποίο θα υποβληθούν όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά.

Σε περίπτωση αγοράς από στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας ή κατέχοντες άδεια πυροβόλου όπλου (σκοπευτικό ή άδειας ατομικής ασφάλειας) δεν απαιτείται το πιστοποιητικό ιατρού.

Δεν απαιτείται επίσης ιατρικό πιστοποιητικό και αντίγραφο ποινικού μητρώου για τη χορήγηση αδείας αγοράς κυνηγετικού όπλου, εφόσον ο ενδιαφερόμενος έχει εφοδιασθεί με άδεια κατοχής άλλου κυνηγετικού όπλου και δεν έχει παρέλθει ένα έτος από την ημερομηνία χορήγησης της αδείας αυτής.

Πληροφορίες αγοράς και παραλαβής όπλου :

Με την άδεια αγοράς πλέον στα χέρια σας, υπογράφετε στο σημείο που λέει “Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ” (σε όλα τα αντίτυπα που σας δόθηκαν) και μας την προσκομίζετε κατόπιν συνεννοήσεως μεταξύ μας, μαζί με μία φωτοτυπία της ταυτότητάς σας και έναν αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας.

Κατόπιν αυτών, εμείς σας αποστέλλουμε το όπλο μαζί με τα συμπληρωμένα αντίγραφα της άδειας αγοράς, για να προβείτε στην δήλωσή του, στο ίδιο Αστυνομικό Τμήμα ή Διεύθυνση, από όπου αρχικά την είχατε προμηθευτεί. Εκεί προσκομίζετε εκ νέου τα συμπληρωμένα από εμάς αντίτυπα της άδειας αγοράς και αναμένετε την έκδοση του Δελτίου Κατοχής Όπλου. Περισσότερες πληροφορίες για αυτό, θα σας δώσουν οι υπάλληλοι της Αστυνομικής Αρχής.

Back to Top