Απαραίτητα έγγραφα – Διαδικασία αγοράς όπλου

Πληροφορίες Αγοράς Όπλου

Καταρχήν, θα πρέπει να εφοδιαστείτε με την απαραίτητη Άδεια Αγοράς Κυνηγετικού Όπλου, η οποία εκδίδεται από την πλησιέστερη Αστυνομική Διεύθυνση ή Τμήμα της περιοχής σας. (ΠΡΟΣΟΧΗ : Χώρος φύλαξης του όπλου, θεωρείται ο τόπος κατοικίας τον οποίον δηλώνετε στην αίτηση).

Για την έκδοση Άδειας Αγοράς Κυνηγετικού Όπλου, θα πρέπει να προσκομίσετε στο Τμήμα τα εξής :

  • Φωτοτυπία της ταυτότητάς σας
  • 2 φωτογραφίες 
  • Βεβαίωση γιατρού (Ψυχίατρου ή Νευρολόγου ή Ειδικού Παθολόγου)
  • Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 (Την συμπληρώνετε στο τμήμα)

Πληροφορίες αγοράς και παραλαβής όπλου :

Με την άδεια αγοράς πλέον στα χέρια σας, υπογράφετε στο σημείο που λέει “Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ” (σε όλα τα αντίτυπα που σας δόθηκαν) και μας την προσκομίζετε κατόπιν συνεννοήσεως μεταξύ μας, μαζί με μία φωτοτυπία της ταυτότητάς σας και έναν αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας.

Κατόπιν αυτών, εμείς σας αποστέλλουμε το όπλο μαζί με τα συμπληρωμένα αντίγραφα της άδειας αγοράς, για να προβείτε στην δήλωσή του, στο ίδιο Αστυνομικό Τμήμα ή Διεύθυνση, από όπου αρχικά την είχατε προμηθευτεί. Εκεί προσκομίζετε εκ νέου τα συμπληρωμένα από εμάς αντίτυπα της άδειας αγοράς και αναμένετε την έκδοση του Δελτίου Κατοχής Όπλου. Περισσότερες πληροφορίες για αυτό, θα σας δώσουν οι υπάλληλοι της Αστυνομικής Αρχής.

Back to Top